Οι Εφαρμογές μας

Kiosk Control Software
kcs

Λογισμικό εντατικής λιανικής. Συνδεσμολογία με όλες τις ταμειακές μηχανές, εκτυπωτές, barCode readers. Ανεξάρτητο λειτουργικού και επιδόσεις μηχανήματος. Δυνατότητες σύνδεσης με Back Office και παραμετροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Inventory Control Software
ics

Λογισμικό διαχείρισης αποθήκης. Συνδεσμολογία με όλους τους εκτυπωτές, barCode readers κλπ. Ανεξάρτητο λειτουργικού και επίδοση μηχανήματος. Δυνατότητες σύνδεσης με Back Office και παραμετροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Dealer Control Software
dcs

Λογισμικό διαχείρισης πωλήσεων παραγγελιών on the go. Σε οποιαδήποτε συσκευή, ανεξάρτητο λειτουργικού και δυνατότητα λειτουργίας μέσω Web. Δυνατότητες σύνδεσης με Back Office και παραμετροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Software Applications
gymPro

Λογισμικό καθολικής διαχείρισης γυμναστηρίου. Back Office, Front Office, Entrance Control κλπ. Ανεξάρτητο λειτουργικού και δυνατότητα λειτουργίας τόσο τοπικής όσο και μέσω web. Δυνατότητες σύνδεσης με Back Office και παραμετροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες σας. Σύνδεση με όλους τους εκτυπωτές, χρήση μαγνητικών καρτών για μέλη κλπ

Medical Control Software
mcs

Λογισμικό διαχείρισης ιατρείου και γραμματειακής υποστήριξης. Ραντεβουλόγιο, ενημέρωση μέσω SMS, Back Office, Front Office κλπ. Ανεξάρτητο λειτουργικού και δυνατότητα λειτουργίας τόσο τοπικής όσο και μέσω Web. Δυνατότητες σύνδεσης με Back office και παραμετροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες σας. Σύνδεση με όλους τους εκτυπωτές, χρήση μαγνητικών καρτών για μέλη κλπ

Kindergarten Control Software
kgcs

Λογισμικό καθολικής διαχείρισης παιδότοπου, νηπιαγωγείου. Back Office, Front Office, Entrance Control, έλεγχος υπολοίπων και μελών κλπ. Ανεξάρτητο λειτουργικού και δυνατότητα λειτουργίας τόσο τοπικής όσο και μέσω Web. Δυνατότητες σύνδεσης με Back Office και παραμετροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες σας. Σύνδεση με όλους τους εκτυπωτές, χρήση μαγνητικών καρτών για μέλη κλπ