Οι Προτάσεις μας

host1

Πρόταση 1 : Starter Package (5€ ανά Μήνα)

200MB χώρος, 4GB κίνηση δεδομένων ανά μήνα

5 Emails, 5 Email Alias, πρόσβαση Webmail

1 Domain name, 2 Sub domains, 2 Domain Aliases

PHP5 και MySQL 5 βάσης δεδομένων

Ftp λογαριασμός, cPanel διαχειριστικό

Προεγκατάσταση Joomla, WordPress κλπ

0.50€ ανά GB κίνησης δεδομένων ανά μήνα

0.50€ ανά 200MB χώρος ανά μήνα

host1

Πρόταση 2 : Full Package (10€ ανά Μήνα)

500MB χώρος, 6GB κίνηση δεδομένων ανά μήνα

100 Emails, 50 Email Alias, πρόσβαση Webmail

5 Domain name, 10 Sub domains, 10 Domain Aliases

PHP5 και MySQL 5 βάσης δεδομένων, php Libraries

Προεγκατάσταση Joomla, WordPress πάνω από 20 πλατφόρμες

Installatron για εύκολη εγκατάσταση των web applications

Πλήρες στατιστικά και ανάλυση

5 Ftp λογαριασμοί πλήρες Cpanel Διαχειριστικό

CLoud Flare και επιπρόσθετες εφαρμογές ασφαλείας

Ημερήσιο BackUp

0.50€ ανά GB κίνησης δεδομένων ανά μήνα
0.50€ ανά 200MB χώρος ανά μήνα