Πεδία Εφαρμογών

Software Applications
softStandAlone

Ανάλυση, σχεδιασμός εφαρμογών.

Mobile Applications
softMobile

Android, iPhone εφαρμογές.

CRM - ERP Solutions
softLan

Εφαρμογές καθολικής διαχείρισης.

Multimedia Applications
softMultimedia

Σχεδιασμός πολυμεσικών εφαρμογών.

Presentation Development
softPresentations

Σχεδιασμός και κατασκευή παρουσιάσεων.

Web Based Applications
sofWeb

Κατασκευή ιντερνετικών εφαρμογών.